JAK TO VYPADÁ, KDYŽ SI PES S PANIČKOU NAVZÁJEM NEROZUMÍ – DR.ŠUSTA

Tento díl je z mého pohledu velmi smutný. Ne snad proto, že tu po slibných začátcích nepřišel očekávaný happy end. Smutné je pro mě to, že jak pes, tak majitelka, žijí každý ve svém vlastním příběhu, který ten druhý nemá šanci pochopit, ale přesto je do něj vtažen a musí v něm žít. Přitom ani jeden z nich na tom nenese vinu. Jejich podmínky jsou zkrátka jen velmi obtížné.