HYPERAKTIVNÍ MATTY Z POHLEDU MODERNÍHO TRÉNINKU ZVÍŘAT

Kříženec Matty je bezesporu velmi energický pes, který potřebuje získat nejen základní výcvik, ale i možnost pravidelně vybít svou energii, což je jeho základní problém. To je však pro jeho majitelku obtížné vzhledem k péči o malou dcerku a také pro její nezkušenost s výcvikem. Z mého pohledu je tedy potřeba zvolit optimální způsob tréninku, časově a technicky zvladatelný a hlavně pochopitelný pro Mattyho i jeho paničku.